Huisregels Carpboard


Om het forum leuk en functioneel te houden, is er een aantal regeltjes waar iedere gebruiker zich aan dient te houden. Door te posten in de Carpboard Forums ga je automatisch akkoord met deze regels. Mocht je je niet aan deze regels houden, dan hebben de beheerders het recht om je post te wijzigen of verwijderen.

1. Wat absoluut niet mag :

Ongepaste berichten, hieronder vallen :

 • 1a. Porno of links daarnaar.
 • 1b. Racistische uitlatingen of links daarnaar.
 • 1c. Onnodig schokkend materiaal of links daarnaar.
 • 1d. Warezrequests of links naar warezsites.
 • 1e. Beheerders en moderatoren staan kritisch tegenover betaalwater. Dit is gericht tegen de commerciële uitbating van karperbestanden en niet tegen karpervissers die op deze wateren vissen of willen vissen, dan wel ervaringen of foto's van hun vangst willen delen. Om dit laatste mogelijk te maken is hiervoor een apart forum ingericht, waarin zowel positieve als negatieve ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Daarbij gelden wel de huisregels van dit board. Uitingen die uitgelegd kunnen worden als een rechtstreekse bevordering van een betaalwater als gevolg van een belang bij dat water worden verwijderd. Bespreking van betaalwater in andere forums van Carpboard is niet toegestaan.
 • 1f. Beslissingen van moderators door middel van een topic op het forum aanvechten. Dit kan door middel van een peroonlijk bericht of e-mail. Het forum is hier niet voor bedoeld.


2. Gedragsregels :

Daarnaast zijn er een aantal gedragsregels, waar je je aan dient te houden.

 • 2a. Spam niet in onderwerpen die daar niet voor bedoeld zijn. Op het forum is voldoende ruimte om eigen spamonderwerpen te openen. Ga dus geen 'schone' onderwerpen verzieken met zinloze antwoorden.
 • 2b. Als aanvulling hierop geldt dat het als storend wordt ervaren als mensen slechts met 1 zin of zelfs 1 woord reageren. Probeer antwoorden dus enigszins inhoudsvol te houden en te korte reacties te voorkomen.
 • 2c. Probeer zo veel mogelijk bij het onderwerp te blijven. Mocht je reactie teveel van het onderwerp afwijken, maak er dan een apart onderwerp van. Hiermee voorkom je dat discussies door elkaar gaan lopen.
 • 2d. Er mag geen gebruik worden gemaakt van HTML. Afbeeldingen zijn alleen toegestaan indien deze maximaal 800 pixels breed en hoog zijn.
 • 2e. Crossposten is verboden.
 • 2f. Vermijd en voorkom flamewars.
 • 2g. privélogs, mails etc. horen privé te zijn en blijven.
 • 2h. Denk aan je mede forumgebruiker en wees niet onnodig kwetsend tegenover anderen.
 • 2i. Maak gebruik van de zoekfunctie, je zult merken dat sommige vragen in het verleden al aan bod zijn geweest. Zoek dus eerst even of jou vraag al niet eerder gesteld is.
 • 2j. Voor alle gebruikers geldt dat men aan de forums kan deelnemen door gebruik te maken van zijn eigen voor- en achternaam. Gebruikers die dit niet doen worden verwijderd.
 • 2k. Bij het aanmelden wordt een wachtwoord per e-mail naar de gebruiker verzonden. Dit wachtwoord kunt u daarna zelf veranderen. Het e-mailen van het wachtwoord duurt slechts enkele seconden.
 • 2l. In berichten en titels worden normale letters gebruikt. CAPS LOCK en overmatig gebruik van HOOFDLETTERS en uitroeptekens is niet toegestaan.
 • 2m. De optie van een avatar geeft de mogelijkheid jezelf op unieke wijze te presenteren. De voorkeur heeft een avatar met enige relatie tot de karpervisserij. De gebruikte avatar mag ten alle tijde niet aanstootgevend of beledigend zijn. De beheerders behouden het recht om het gebruik van een bepaalde avatar te weigeren.
 • 2n. De rubrieken Vraag en Aanbod op Carpboard zijn alleen bestemd voor particuliere aanbieders die hiervan gratis gebruik kunnen maken om tweedehands producten aan te bieden of op te vragen, maar mogen per kwartaal niet meer dan 7 advertenties plaatsen.
 • 2o. Met particuliere aanbieders bedoelen we mensen die door henzelf gebruikte producten verkopen. De rubrieken Vraag en Aanbod zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor personen die andere dan door henzelf gebruikte apparatuur verkopen.
 • 2p. Het is alleen toegestaan gebruikte goederen te koop aan te bieden. Nieuwe, vrijwel nieuwe of voor demonstratie gebruikte goederen mogen dus niet te koop worden aangeboden.
 • 2q. Onderhandelen over de aankoop van goederen dient via persoonlijk contact en niet via de rubrieken plaats te vinden. Hieronder valt ook commentaar over de prijs of kwaliteit van de aangeboden goederen.
 • 2r. Elke gebruiker van de rubrieken Vraag en Aanbod is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle advertenties die hij/zij plaatst.
 • 2s. KWO behoudt ten alle tijden het recht advertenties in de rubrieken Vraag en Aanbod zonder opgaaf van reden te verwijderen.
 • 2t. Noch KWO, noch de adverteerder kan aansprakelijk gesteld worden door een partij of elke andere derde voor claims of verlies van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verloren winst, strafrechterlijke of hieruitvoortvloeiende schade. In geen enkele situatie kan KWO verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten voortvloeiend uit gebeurtenissen.
 • 2u. Ter aanvulling op bovenstande wordt erop gewezen dat ook de rubriek Links/Update niet bestemd is om websites van zakelijke aanbieders aan te bevelen.
 • 2v. KWO in genoemde voorwaarden worden vertegenwoordigd door de redactie en de moderatoren van genoemde rubrieken.
 • 2w. Zakelijke aanbieders kunnen de redactie van KWO contacteren over plaatsing van een advertentie of link op de website.
 • 2x. Reclame maken voor andere nederlandstalige discissieboards is niet toegestaan.
 • 2y. Licenties en copyright schendingen Dat men thuis ladingen illegale muziek of software heeft is niet ons probleem. Wat wel ons probleem is, is als men dit op het Forum gaat aanbieden of dat men hier links neerzet naar sites waar deze software, muziek of films zijn te verkrijgen. Wij kunnen hier grote problemen mee krijgen met instanties die hierop controleren. Niet toegestaan zijn:
  • Illegaal gekopieerde cd's en/of dvd's.
  • Warez, cracks, no-cd patches en dergelijke.
  • MP3's met copyrighted inhoud.
  • DivX films met copyrighted inhoud.

Al met al komen deze regeltjes er gewoon op neer dat je je gezond verstand moet gebruiken als je post. De beheerders van Carpboard Forums gaan ervan uit dat iedereen dit kan en dat we dus niet als politieagent op hoeven te treden.

3. Privacy Policy

Uw e-mailadres wordt opgenomen in het e-mailbestand van Karperwereld Online, zodat u op de hoogte wordt gehouden van het laatste nieuws en aanbiedingen van Karperwereld Online en van zorgvuldig geselecteerde en aan karpervissen gerelateerde bedrijven. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per e-mail dan kunt u dit aangeven bij nieuwsbrief@karperwereld.nl. Uw ip-adres en eventuele andere persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld, noch worden gebruikt voor commerciéle doeleinden.

4. Algemene Policy

De beheerders houden zich het recht voor in te grijpen waar nodig. Daarnaast is iedere poster verantwoordelijk voor datgene wat hij of zij post. Hieruit vloeit voort dat de beheerders van Carpboard Forums niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de posts van gebruikers.

De beheerders en moderators van het Carpboard Forum.