Discussie rotary letter 17: nieuwe visserijwetgeving.

Gebruikersavatar
Douwe Bijlsma
Berichten: 8217
Lid geworden op: 01-01-2002 01:00
Locatie: Leeuwarden

09-03-2007 11:31

Aart zo het nu lijkt wordt het niet expliciet toegestaan via de APV, er komt een zin in te staan dat er ontheffing op een verbod mogelijk is.
Maakt feitelijk niet veel uit alleen moet de visrechthebbende die ontheffing aanvragen en dat er een passysteem moet worden ingevoerd.

Ik ben mij er tevens van bewust dat andere gemeenten het anders kunnen gaan formuleren, wat mij niet erg verstandig lijkt het werkt alleen maar onduidelijkheid in de hand.

Douwe
Vissen is een hobby, geen religie!
Gebruikersavatar
Sjors Roosenbrand
Berichten: 56
Lid geworden op: 25-02-2007 13:13

09-03-2007 12:27

Aart,

Ik begrijp het steeds beter. ik vis nu een jaar met tent en ben er altijd vanuit gegaan dat dit gedoogd werd. En dat werd het ook... totdat de boa kwam!

Nu ik me, ook middels deze discussie, meer heb verdiept in deze materie, kan ik niet anders dan concluderen dat we (ik inclusief) dit probleem al veeeeeeeeeeeel langer hadden. Die wet WOR is wel waar de boa me dit jaar op gaat pakken als ik met me tentje verschijn aan de waterkant. En hij heeft gelijk! Maar ik vind dat het moet kunnen; doe het alleen als ik daarvoor toestemming heb gekregen van zowel de controleur als de politie als de boa.

Logischerwijs gaan de ambtenaren niet opnieuw het wiel uitvinden en waarschijnlijk wordt de wet onveranderd overgenomen in de gemeente statuten. Niet eens zo een gek idee om ze es te benaderen met een voorstel... Ik blijf er echter een hard hoofd in hebben dat ze toestemmen met een ontheffing waarbij je op alle plekken waar je mag nachtvissen een "onderkomen" mag gebruiken.

Groetjes Sjors.
Alles heeft een bedoeling, is dus alles de bedoeling?

http://www.youtube.com/watch?v=tSFAlFUxh1I
Gebruikersavatar
Kees Ouwehand
Berichten: 11590
Lid geworden op: 07-01-2002 01:00
Locatie: Nederland

09-03-2007 12:52

Sjors,

Onderdeel van de aanvraag via de HSV naar de gemeente is een beoordeling van de wateren waar nachtvissen zonder problemen zou kunnen. Staat in de info op de KSN web site waarnaar ik eerder verwees.

Groet, Kees
Gebruikersavatar
Sjors Roosenbrand
Berichten: 56
Lid geworden op: 25-02-2007 13:13

09-03-2007 13:05

Kees,

Prima, maar hoe gaan we dan voorkomen dat er misbruik van deze uitzondering gemaakt gaat worden? Daar moet ook rekening mee worden gehouden in het voorstel lijkt me.

Ik was en ben er fanatiek tegenstander van dat er gevist wordt op een manier die schade kan berokkenen aan de natuur. En zie te vaak dat er prutsers aan het (nacht)vissen zijn.

Ik begrijp dat rotzooi ook overdag gemaakt kan worden, maar de kans op excessen neemt toe naarmate het vissen meer op kamperen lijkt dan op vissen.

Groetjes Sjors.
Alles heeft een bedoeling, is dus alles de bedoeling?

http://www.youtube.com/watch?v=tSFAlFUxh1I
Gebruikersavatar
Douwe Bijlsma
Berichten: 8217
Lid geworden op: 01-01-2002 01:00
Locatie: Leeuwarden

09-03-2007 13:15

Goed omschrijven wat wel en wat niet toegestaan is.
De toestemming koppelen aan een passysteem.
Geen pas geen toestemming om gebruik te maken van enig onderkomen.

Wij werken al een paar jaar met een passysteem en het werkt heel erg goed.
Vissen is een hobby, geen religie!
Gebruikersavatar
Kees Ouwehand
Berichten: 11590
Lid geworden op: 07-01-2002 01:00
Locatie: Nederland

09-03-2007 13:24

Sjors,

Volgens mij heb je het antwoord van Douwe.

Op de KSN web site vind je ook de brochure nachtvissen. Hier staan voorbeelden van geschikte regelgeving in.

Ik zou de regelgeving wel functioneel houden en geen beren schieten waar ze niet zijn. Er zijn genoeg wateren waar nu ook zonder problemen met tentjes gevist wordt. Daar hoef je niet al te veel regels in te voeren.

Groet, Kees
Aart Lokhorst
Berichten: 8585
Lid geworden op: 03-01-2002 01:00
Locatie: Dronten

09-03-2007 21:50

Douwe, zoals het nu lijkt zullen gemeenten verschillende formuleringen gaan toepassen.
Gebruikersavatar
Douwe Bijlsma
Berichten: 8217
Lid geworden op: 01-01-2002 01:00
Locatie: Leeuwarden

09-03-2007 22:03

Helaas wel Aart, de tijd zal het leren wie daarbij gelijk zal hebben.
Nu is het natuurlijk wel zo dat niet iedere gemeente met daklozen en zwervers te maken heeft, dat scheelt uiteraard ook weer.
Vissen is een hobby, geen religie!
Roelof Schut
Berichten: 196
Lid geworden op: 05-01-2002 01:00

10-03-2007 01:05

Wil niet vooruitlopen op een rotary. Ik weet trouwens niet precies hoe die er uit komt te zien. Mocht ik her en der wat gras wegmaaien voor enkele voeten, dan mijn excuses.
Hierbij een stuk tekst wat als onderlegger heeft gediend voor een discussie. Dit in relatie tot de inititatieven die in Groningen en Drenthe door de regio CBB worden ontplooid. Destijds voor de vuist weg geschreven, dus het kan een beetje onsamenhangend overkomen en het is niet voor elke regio geldend. Op dit moment is de CBB Gr.Dr. trouwens bezig met de concrete uitwerking. Wordt t.z.t. wel vervolgd.
De onderstaande tekst slecht een samenraapsel van enkele invalshoeken en feiten maar bevat ongetwijfeld interessant leesvoer voor deze en gene.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
De VNG heeft in het voorjaar van 2006 al aangegeven dat zij niet meer voorlichting gaat geven over de intrekking van de WOR. De VNG heeft haar leden in 2005 namelijk al ingelicht en de verantwoordelijkheid en uitwerking is nu een taak van de lokale overheid. Dat geldt ook voor voorlichting.

De WOR
Op grond van de WOR (huidige situatie) is het niet toegestaan om vrij te kamperen. Behalve als de gemeente hiervoor reeds een verordening heeft ingesteld (artikel 15 WOR).
Als de WOR wordt ingetrokken vervalt dus ook het verbod op kamperen buiten kampeerterreinen. De volledige juridische grondslag om daarop te handhaven is dan verdwenen. Mits, en daar is ie weer, de gemeente het geregeld heeft in een verordening (kan APV zijn). En de gemeenten kunnen (dus niet moeten!) dit overwegen. In de APV zal dan een voorschrift worden opgenomen om te voorkomen dat op ongewenste plaatsen zonder meer gekampeerd gaat worden. Kamperen is overigens iets anders dan nachtvissen met behulp van een tentje! Hier geldt dus ook dat het belangrijk is hoe je het een en ander formuleert.

Overigens denken veel mensen dat er vanwege de intrekking van de WOR eindelijk iets geregeld kan worden inzake legalisering van het vistentje. Een misverstand pur sang. Ook nu kan het college van burgemeester en wethouders besluiten dat het gebruik van kampeermiddelen aan de waterkant toegestaan is. Zo simpel is het nu ook dus.

Wat blijft er dan nog over?
Je kunt het kamperen (en het verbieden daarvan) regelen in de gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan, en een verwijzing opnemen naar de APV. Dan kan ook de APV kan aangepast worden, eventueel met een ontheffingsmogelijkheid.
Maar zolang het niet op het vorenstaande detailniveau geregeld wordt, is het plaatsen van een vistentje geen overtreding. Je zou het tijdelijk plaatsen van een (vis)tent bijvoorbeeld wel kunnen beschouwen als een incidentele strijdigheid met de bepalingen uit het bestemmingsplan.
Er is echter ook jurisprudentie dat het incidenteel afwijken van de gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan geen overtreding is. Je mag namelijk ook best een keertje een auto verkopen terwijl op je perceel een woonbestemming ligt. Dus dan is er geen juridisch kader om op te treden tegen het incidenteel plaatsen van een vistentje. Gedogen is dan ook niet meer aan de orde. Gedogen doe je namelijk alleen als iets bij wet verboden is.

De stelling dat het straks opeens bekeuringen gaat regenen onderschrijf ik dus ook niet zonder meer. Dat is volledig afhankelijk van wat de gemeenten regelen. Sterker nog, als ik kijk naar de juridische grondslag dan kan een bekeuring met ingang van 1-1-08 nergens op gebaseerd zijn. Mits de gemeente dus iets geregeld heeft in bestemmingsplannen of APV.

Addertje
Als de gemeente niets regelt over kamperen/vistentje buiten kampeerterreinen is er dus helemaal niets aan de hand. Het gevaar dreigt natuurlijk dat – indien de gemeente kamperen buiten kampeerterreinen gaat reguleren – er een standaard voorschrift in de APV wordt opgenomen zoals in de huidige WOR. Er is door de VNG ook een handreiking uitgegeven voor de gemeenten namelijk, nr. 129 van de zgn. groene reeks met de titel "Het kamperbeleid na de wet op de openluchtrecreatie". Hierin wordt ook over nachtvissen gerept. Gemeenten kennende zullen ze zonder informatie het standaard verbodsvoorschrift voor kamperen buiten kampeerterreinen opnemen (conform modelverordening).
Echter, de VNG op dit moment ook aan de zoveelste update van de ‘modelverordening APV’. Heb deze week nog contact hierover gehad met iemand van de VNG. Gemeenten zullen ook hier weer op wachten. Het is dus maar de vraag of gemeenten vooruit willen lopen op de nieuwe modelverordening. Ik denk het niet of nauwelijks. Want er zit altijd het risico in dat je een compleet hoofdstuk moet herzien. Aan de andere kant zullen er natuurlijk ook voorlopers onder de gemeenten zijn.

En denk maar niet dat een standaard ambtenaar iets weet over karpervissen. En dan is het de vraag hoe dit geformuleerd wordt. Formuleringen in de trend van ‘eenvoudig nachtelijk onderkomen’ spreken mij wel aan. Als er gesproken wordt over kamperen dan is er nog interpretatieruimte, als er sec wordt gesteld dat het plaatsen van een kampeermiddel verboden is, dan zijn we uitgeluld. Juridische kost dus.
Overigens, tegen de vaststelling van de APV door het gemeentebestuur is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Als we het er bij laten zijn we bij voorbaat overgeleverd aan de gemeenten. Regelen ze niets in de APV zijn we spekkoper. Maar als ze zonder meer een standaard verbodsbepaling opnemen in de APV dan ligt het anders. Overigens is dat dan te vergelijken met de huidige situatie. Nu mag je ook niet zonder meer een tentje plaatsen. Dus als er geen actie plaatsvindt richting gemeenten dat worden onze mogelijkheden verruimt of ze blijven gelijk. Het is dus maar hoe je het bekijkt.
Je kunt zelfs het standpunt innemen dat je er bewust voor kiest om het gewoon zijn beloop te laten en hopen dat er straks ook gewoon 'gedoogd' gaat worden zoals nu vaak het geval is. Door gemeenten actief te benaderen kun je ook slapende honden wakker maken. Nogmaals, het is maar hoe je het bekijkt.
Tevens kan het in enkele gevallen zo zijn dat er door toezichthouders strenger op vistentjes gaat worden toegezien omdat er het laatste jaar enige ruchtbaarheid aan is gegeven ivm het intrekken van de WOR. Simpel gezegd: men is wakker geschud. Dit kan het nachtvissen met behulp van een tentje dus frustreren.

Actief
Ik geef er echter wel de voorkeur aan om de gemeenten actief te benaderen (vanwege het addertje onder het gras), in nauwe samenwerking met de federatie c.q. visrechthebbende.
Hierin kan aan de gemeente voorgesteld worden om het plaatsen van een ‘eenvoudig nachtelijk onderkomen’ toe te staan aan de waterkant. In de brief zou je tevens kunnen verwijzen naar de ‘beperkingen’ die de Federatie c.q. visrechthebbende reeds stelt voor wat betreft het nachtvissen. Zo mag je nu ook al niet nachtvissen in bepaalde vijvers, dan moet je daar natuurlijk ook geen tentjes willen. Overigens staat het plaatsen van een vistentje los van nachtvissen an sich. Want we willen dat tentje overdag natuurlijk ook graag laten staan c.q. opzetten?
Er moeten in elk geval geen separate wateren voorgesteld worden aan de gemeenten maar gerefereerd worden aan het volledige beheersgebied van de visrechthebbenden. Want er zijn in een aantal gevallen ook nog andere visrechthebbenden dan de Federatie (visverenigingen bijvoorbeeld). Indien gemeenten vervolgens zelf zones o.i.d. willen aangeven dan wel voor bepaalde wateren of gedeelten daarvan een nachtverbod willen, dan zien we wel verder. Maar dan zitten we in een onderhandelingspositie.
Het wordt echter een zware dobber. De diverse gemeenten zullen diverse visies hebben en ook niet allemaal dezelfde prioriteit geven aan het opstellen van een kampeerverordening. Geloof mij maar dat veel gemeenten m.i.v. 2008 nog helemaal niets vastgesteld hebben.
Gebruikersavatar
Sjors Roosenbrand
Berichten: 56
Lid geworden op: 25-02-2007 13:13

10-03-2007 19:18

Roelof,

Bedankt voor je schrijven, werpt weer een heel ander licht op de zaak. Vandaag ff naar de hengelsportbeurs in Groningen geweest. Daar heb ik ook over deze zaak gesproken met mensen van de KSN. A.d.h. daarvan heb ik uitroeptekens, maar ook een vraagteken gekregen.

Namelijk; moeten we nu wel of niet individueel de gemeente benaderen met voorlichting en voorstellen? Deze vraag stel ik omdat er toch gesproken wordt over het nemen van actie door de karpervisser. Of moeten we dit overlaten aan federaties en de KSN?

Groetjes Sjors.
Alles heeft een bedoeling, is dus alles de bedoeling?

http://www.youtube.com/watch?v=tSFAlFUxh1I
Gebruikersavatar
Douwe Bijlsma
Berichten: 8217
Lid geworden op: 01-01-2002 01:00
Locatie: Leeuwarden

10-03-2007 20:27

Overleg met gemeenten overlaten aan diegenen die de visrechten hebben, als individu bereik je toch niets.
Vissen is een hobby, geen religie!
Gebruikersavatar
Sjors Roosenbrand
Berichten: 56
Lid geworden op: 25-02-2007 13:13

10-03-2007 20:38

Dus ook hengelsportverenigingen zouden in overleg kunnen gaan met de gemeente?

Groetjes Sjors.
Alles heeft een bedoeling, is dus alles de bedoeling?

http://www.youtube.com/watch?v=tSFAlFUxh1I
Aart Lokhorst
Berichten: 8585
Lid geworden op: 03-01-2002 01:00
Locatie: Dronten

10-03-2007 23:07

Ja Sjors. Roelof, niet alle gemeenten zullen inderdaad even snel of even langzaam hiermee omgaan. Nadat de bewuste brief van Sportvisserij Nederland naar alle gemeenten in het gebied van de Federatie Oost-Nederland was verzonden reageerde ook een gemeente per omgaande met de vraag om hierover binnenkort een gesprek te hebben daar deze gemeente op korte termijn hiermee aan de slag gaat. Alle 39 gemeenten binnen het gebied van deze Federatie worden dus wel actief benaderd door de Federatie waarbij zowel voor HSV als Federatie nachtviswateren binnen een gemeente de plaatsing van een eenvoudig onderkomen zal worden besproken. In een aantal gevallen zullen wel zones van wateren worden aangedragen daar in de Federatiewateren wel het hele jaar door gevist mag worden, alleen m.u.v. de zones van wateren die in bebouwde kommen liggen.
Roelof Schut
Berichten: 196
Lid geworden op: 05-01-2002 01:00

10-03-2007 23:30

Als karpervissend individu zul je niet zo veel invloed kunnen uitoefenen. Zoals Douwe zegt, de visrechthebbende organisaties zullen hierin het voortouw moeten nemen. Dat kan uiteraard ook een hengelsportvereniging zijn. Deze organisaties behartigen de belangen van de hengelsport en daar worden ze door ons ook voor betaald.

Afstemming tussen visrechthebbenden is een must. Bijvoorbeeld in het geval van meerdere visrechthebbenden binnen een gemeente.
Het kennisniveau inzake het intrekken van de WOR c.a. is bij de meest visrechthebbende organisaties niet erg hoog.
Helaas is dat de werkelijkheid. Ze zullen dus gevoed moeten worden. In de diverse regio's zijn de CBB's van de KSN hiermee bezig. Maar ook als individu kan en mag je natuurlijk contact opnemen met de visrechthebbende.

Ik vind het overigens belangrijk dat er vol wordt ingezet op het legaliseren van een eenvoudige nachtelijk onderkomen op ALLE, ik herhaal ALLE (!) wateren waar het nachtvissen is toegestaan. Begin dus op voorhand niet met het aanwijzen van zones waar je nu wel mag nachtvissen maar waarvan je vindt dat een vistentje niet gelegaliseerd hoeft worden. Nooit op voorhand afbreuk doen aan datgene wat je al hebt. Indien er onderhandeld moet worden, dan blijkt dat te zijner tijd wel uit de reacties van de gemeenten.
Bovendien zul je dan 1 op 1 met alle betrokken karpervissers moeten communiceren. En alleen als je 100% zeker weet dat er door niemand ergens 's nachts gevist wordt EN dat in de toekomst ook niet gaat gebeuren, dan kun je wellicht een water schrappen van de lijst. Praktisch is dit natuurlijk onmogelijk. Niemand kan dergelijke zaken voorspellen. Bovendien, wat is het nut hiervan? Niet dus.

Je zult ook maar een 'eenvoudige' karpervisser zijn en je ver van allerlei zaken houden. Gewoon vissen en verder geen gezeur (en dat zijn er veel hoor, en dat is hun goed recht ook). En opeens wordt er zo maar besloten dat het vistentje op jouw stek niet noodzakelijk is volgens enkele bestuurders c.q. adviseurs. Denk niet dat je daar blij van wordt. En terecht.

Het gemakkelijkste (en verstandigste) is om de visrechthebbende organisaties aan de gemeente te verzoeken om het vistentje toe te staan aan de wateren waar nu het nachtvissen is toegestaan. Als visrechthebbende organisaties reeds beperkingen hebben ingevoerd (bijv. nachtvisverbod op bepaalde wateren, in de nabijheid van bebouwing, etc.) dan moet je je daaraan conformeren natuurlijk. Dus waar nu beperkingen qua nachtvissen gelden geen vistentje aanvragen.

Voor het overige verwijs ik naar mijn vorige posting. Het is te allen tijde verstandig om te blijven redeneren vanuit de feiten. Speculeren leidt alleen maar tot ondoordachte paniek(re)acties.
Dus nogmaals, ook nu heeft de gemeente de mogelijkheid om het vistentje toe te staan. Die beleidsvrijheid heeft de gemeente altijd al gehad. We hebben er met ons allen echter nooit woorden aan vuil gemaakt. We vonden het wel best. Dus het verhaal dat we nu opeens 'een grote kans' hebben, is op zijn zachtst gezegd overtrokken. Die kans was er dus altijd al.

Dus eigenlijk veranderd er praktisch (voor ons) gezien niets met ingang van 2008. Sterker nog, als gevolg van het intrekken van de WOR krijgen we zelfs meer vrijheid, mits de gemeente niets regelt. Verbied de gemeente het kamperen buiten de daartoe aangewezen plaatsen wel in hun APV over dan is de situatie weer net als nu. Simpel eigenlijk. :-)

De hamvraag is nu dus of we nu opeens wel van ons moeten laten horen. Maar nu speel ik een beetje de advocaat van de duivel. :-)
Of...

De tricky stuff zit hem mede in de terminologie en definities die gebruikt gaan worden. Kamperen of 's nachts verblijven? Tent of eenvoudig nachtelijk onderkomen? Kamperen of sportvissen? Etc.

m.vr.gr.
Roelof
Gebruikersavatar
Sjors Roosenbrand
Berichten: 56
Lid geworden op: 25-02-2007 13:13

11-03-2007 01:40

Roelof,

Advocaat van de duivel wordt vast van rotte eieren gemaakt. Lijkt me niet handig om de slapende hond slapend te houden. Voorzover die al niet wakker is, want ik heb em toch al regelmatig blaffend meegemaakt in de vorm van een boa. Mocht deze dan zijn rechten verliezen om te beboeten voor het vermeende kamperen, dan ken je erop wachten dat het eens echt de spuitgaten uitloopt, op zo een manier dat er ook niet meer tegen te lullen valt.

En als advocaat van de duivel hoef je dan niet meer bij de rechter aan te kloppen.

Groetjes Sjors.
Alles heeft een bedoeling, is dus alles de bedoeling?

http://www.youtube.com/watch?v=tSFAlFUxh1I
Roelof Schut
Berichten: 196
Lid geworden op: 05-01-2002 01:00

11-03-2007 08:42

Sjors,
Je hebt helemaal gelijk. Het moet er toch een keer van komen dat we richting bevoegd gezag gaan met een officieel verzoek. Het was ook maar om aan te geven hoe de zaak er voor staat vanuit de juridische insteek. :-)
Overigens heeft iedere regio wel zijn specifieke problematieke en vigerende regelgeving. Derhalve is beleid 'op maat' gewenst.

Aart, je zegt:
In een aantal gevallen zullen wel zones van wateren worden aangedragen daar in de Federatiewateren wel het hele jaar door gevist mag worden, alleen m.u.v. de zones van wateren die in bebouwde kommen liggen.

Ik begrijp deze zin niet zo goed. Stel je nou dat je zones wilt aanwijzen omdat je er het gehele jaar mag vissen? Als je er het gehele jaar mag vissen dan is dat toch alleen maar goed?
Of bedoel je dat je straks het nachtvissen (met een vistentje) wilt verbieden binnen de bebouwde kom? Dus conform het reglement van Oost Nederland dat stelt er binnen de 'bebouwde kom' een nachtvisverbod geldt (ok, en op enkele aangewezen wateren waar je helemaal niet 's nachts mag vissen of alleen in de maanden juni, juli en augustus).

Maar dan hoef je toch geen zones aanwijzen? Dan vraag je slechts aan de inliggende gemeenten om vrijstelling van het vistentje op de wateren van de Federatie Oost Nederland (en betrokken HSV's) waar nu het nachtvissen geoorloofd is. Uiteraard ook verwijzend naar de zgn. juni-juli-augustus wateren en de bebouwde kom.

Even een zijstraatje.
Wat verstaat Federatie Oost Nederland onder bebouwde kom? Het begrip bebouwde kom komt in diverse wet- en regelgeving voor. Bijvoorbeeld: Wegenverkeerswet 1994, Bouwverordening, Wet geluidhinder, wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer, Wegenwet, Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de Boswet.
Je kunt er wel gek van worden. :-)
Als je hiermee aan de slag gaat dan is het verstandig om richting gemeente heel duidelijk aan te geven wat je onder bebouwde kom verstaat, dit om spraakverwarring te voorkomen. Scheelt uiteindelijk ook weer misverstanden in de uiteindelijke handhaving. Ik denk niet dat karpervissers met een BOA of politieman willen discussiëren over het begrip bebouwde kom.
Er zijn namelijk wateren die binnen een definitie van bebouwde kom vallen maar waar in geen velden of wegen ook maar een huis te zien is. Nachtvissen lijkt me dan geen probleem. Even redenerend vanuit de geest van het nachtvisverbod binnen de bebouwde kom.
Het simpelste lijkt vooralsnog om datgene wat je als Federatie verstaat als bebouwde kom in te kleuren op een plattegrond/kaart.
Maar aangezien de Federatie het begrip reeds hanteert in hun reglement hebben ze hier al over nagedacht in het verleden.
Handig is dan om het begrip bebouwde kom in je eigen voordeel (voordeel karpervissers) te omschrijven c.q. aan te geven. We hebben al genoeg beperkingen. :-)
Tot zover het zijstraatje.

Aart, maar ik lees toch min of meer dat je buiten de wateren of delen van wateren die door de Federatie Oost Nederland reeds voorzien van een nachtvisverbod nog meer zones wilt hebben waar je straks niet meer mag nachtvissen?
Als je dit bedoelt dan snij je dus op voorhand in ons recht om te mogen nachtvissen dan wel komt de nachtvisserij aldaar op een hellend vlak te staan. Of lees ik het verkeerd? Ik hoop het. :-)

Maar als ik het toch goed heb gelezen, kun je dan ook aangeven waarom de Federatie Oost Nederland dit wil? En hoe ze bij deze gedachte zijn gekomen?

En wat vinden de betrokken karpervissers hiervan? Je zult als karpervisser die af en toe een nachtje pakt op een rustig plekje en die zich verre houdt van allerlei juridische rompslomp maar opeens geconfronteerd worden met een nachtvisverbod. Zomaar opeens ingevoerd omdat er blijkbaar zones moeten worden aangewezen. Zones aanwijzen om het aanwijzen? Zie verder vorige posting van mij.

Gr.
Roelof
Gebruikersavatar
Hans Brinkel
Berichten: 5271
Lid geworden op: 04-02-2003 01:00
Locatie: Zoetermeer
Contacteer:

11-03-2007 09:37

Sjors Roosenbrand schreef:Dus ook hengelsportverenigingen zouden in overleg kunnen gaan met de gemeente?

Groetjes Sjors.


Jawel, of zelf een belangengroepering opstarten.
kijk hiervoor eens op onze site (o.a nieuwsbrieven)
http://www.carpclubzoetermeer.nl
Aart Lokhorst
Berichten: 8585
Lid geworden op: 03-01-2002 01:00
Locatie: Dronten

12-03-2007 22:04

Roelof, gelukkig heb je het verkeerd begrepen of heb ik het misschien wat ondudelijk geschreven. De term bebouwde kom zullen we zoveel mogelijk in ons voordeel gaan hanteren. Met jouw uitleg inzake de beleidsvrijheid van een gemeente t.a.v. een nachtelijk onderkomen bij het nachtvissen ben ik het trouwens niet helemaal eens. Uit m'n hoofd gezegd ligt dat toch wel iets anders. Maar ik zit nu in Frankrijk en heb de betreffende WOR teksten niet bij de hand, kom er later nog wel even op terug.
Roelof Schut
Berichten: 196
Lid geworden op: 05-01-2002 01:00

12-03-2007 23:11

Aart,

Gelukkig maar. Dacht dat er in Oost Nederland ‘gesneden’ ging worden in de wateren betreffende het nachtvissen (met een eenvoudige nachtelijk onderkomen). Want in Oost Nederland is het goed geregeld. Je mag daar op de meeste wateren gedurende het gehele jaar nachtvissen. Perfect dat deze lijn doorgetrokken wordt naar het vissen met een eenvoudig nachtelijk onderkomen.
Vis er zelf ook af en toe. Beetje eigenbelang zat er ook wel achter hoor. :D

Nog even iets over die (huidige) beleidsvrijheid.
In opdracht van het Ministerie van LNV is in 2002 de kampeerregelgeving reeds geëvalueerd. Een van de (vele) conclusies was dat op grond van de WOR bij verordening voor maximaal 5 kampeermiddelen voor een korte periode het kamperen buiten kampeerterreinen kon word toegestaan maar dat gemeenten evenwel nauwelijks gebruik maakten van de mogelijkheden die artikel 15 van de WOR in dit verband biedt.

Artikel 15 van de Wet op de Openluchtrecreatie luidt als volgt:

1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of
geplaatst te houden buiten kampeerterreinen waarvoor een vergunning, vrijstelling of
ontheffing als bedoeld in artikel 8, eerste onderscheidenlijk tweede lid, of een ontheffing als
bedoeld in artikel 13 is verleend, behoudens voor zover bij verordening door de
gemeenteraad afwijking van dit verbod is toegestaan voor het plaatsen of geplaatst houden
van ten hoogste vijf kampeermiddelen gedurende korte perioden.
2. In afwijking van het eerste lid kan bij verordening het plaatsen van één kampeermiddel
voor eigen gebruik door de eigenaar van een terrein voor langere perioden dan bedoeld in
het eerste lid, worden toegestaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat het is toegestaan
tijdelijk bij dat kampeermiddel ten hoogste twee andere kampeermiddelen voor eigen gebruik
te plaatsen.
3. Bij verordening als bedoeld in het eerste lid, kan niet worden toegestaan het plaatsen of
geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf op
terreinen aansluitend aan of behorende bij kampeerterreinen als bedoeld in het eerste lid.


Artikel 15, lid 1 van de WOR biedt met name interpretatieruimte voor het begrip ‘korte perioden’. Dit kan 1 korte periode zijn, maar ook meerdere korte perioden. Dus ook meerdere korte perioden per jaar. Je zou artikel 15, lid 1 dus ook kunnen uitleggen als 365 korte perioden van een nacht per jaar.
Ook het begrip ‘ten hoogste vijf kampeermiddelen’ is op diverse manieren te interpreteren c.q. kun je op verschillende manieren mee omgaan. Kortom, juridische ruimte genoeg.

Maar goed, dit is achterhaalde kost natuurlijk. Het gaat er om dat we het in Nederland nu goed gaan regelen gezien het feit dat de WOR komt te vervallen.

Groet,
Roelof
Aart Lokhorst
Berichten: 8585
Lid geworden op: 03-01-2002 01:00
Locatie: Dronten

12-03-2007 23:25

Roelof, het 'je mag daar op de meeste wateren het hele jaar nachtvissen' moet feitelijk wel zijn: je mag daar op de meeste Federatie wateren het hele jaar nachtvissen. Op nogal wat HSV wateren in dit gebied is dat n.l. alleen maar in de 3 zomermaanden.
De geciteerde wettelijke WOR teksten kloppen natuurlijk. In de praktijk (en daar heb ik nogal eens mee te maken gehad t.a.v. de jeugdviskampen waar je er vooraf zeker van moet zijn dat er ook in zo'n hele week een vistentje door de deelnemers gebruikt mag worden) hanteren sommige gemeenten echter niet jouw interpretaties en hanteren zij meer de letterlijke teksten. Maar goed, genoeg hierover, hopelijk volgend jaar dit soort gedoe niet meer nodig...
Josse de Bruin
Berichten: 432
Lid geworden op: 08-01-2002 01:00
Locatie: Maastricht

13-03-2007 14:37

Is er een bepaalde termijn aangehangen wanneer je als HSV ten laatste een aanvraag in kan dienen bij de gemeente. Of moet ik er gewoon voor zorgen dat dit gebeurd voordat de nieuwe APV wordt opgesteld. Zoals ik begreep van een gemeentemedewerker die deze functie op zich zou moeten nemen vanaf 2008 was er nog niks geregeld hoe dit precies zou worden aangepakt.

Maar weet iemand of er een bepaalde termijn is gekoppeld.

Met vriendelijke groet,

Josse de Bruin
Roelof Schut
Berichten: 196
Lid geworden op: 05-01-2002 01:00

13-03-2007 17:00

Je kunt te allen tijde een verzoek indienen bij de gemeente. In de praktijk is het vaak zo dat de gemeente deze verzoeken om wijziging/aanpassing van de APV verzamelt en dan periodiek (bijv. 1x per jaar) de APV aanpast. Tenminste als men het verzoek honoreert. Want een verzoek is slechts een verzoek. Straks zullen er gemeenten zijn waar het verzoek zonder meer ingewilligd wordt, maar er zullen ook gemeenten zijn die dat niet doen. En natuurlijk zijn er ook gemeenten die zelf nuances willen aanbrengen.

Daarnaast heeft de VNG in 2005 dan wel het boekje ‘Het kampeerbeleid na de Wet op de Openluchtrecreatie’ uitgebracht, met hierin voorbeeldvoorschriften die zouden kunnen worden opgenomen in de APV. Maar op dit moment is de VNG ook weer bezig met het opstellen van een VOLLEDIG NIEUWE modelverordening APV. Hierin zal ongetwijfeld ook geanticipeerd worden op de leemte die ontstaat na het afschaffen van de WOR. En geloof mij maar dat er nu al gemeenten zijn die wachten op dit nieuwe model van de VNG. Wanneer deze modelverordening er komt is echter nog niet duidelijk. Want wat is er gemakkelijker voor een gemeente dan een modelverordening bestuurlijk vaststellen? Dan hoef je het als gemeente zelf namelijk niet meer te verzinnen.

Aan de andere kant zullen er ook gemeenten zijn die het wel al aan het regelen zijn. Bijvoorbeeld in gevallen waar wildkamperen een probleem is. In dit verband denk ik bijvoorbeeld aan gemeenten in de provincie Zeeland.

Het kan straks niet anders zijn dan dat het beleid van gemeente tot gemeente gaat verschillen. Hierdoor zal versnippering ontstaan en zul je in de ene gemeente wel een vistentje mogen plaatsen en 50 meter verderop niet omdat deze gemeente dat niet wil. Dit is ook mijn grootste vrees. Maar gemeenten zijn nu eenmaal autonoom hierin.

Separate aanpassing van de APV naar aanleiding van ieder verzoek c.q. iedere verandering gebeurt lang niet altijd. Simpelweg omdat die veel te veel tijd kost gezien de formele procedure die moet worden doorlopen.

Het is natuurlijk verstandig om het verzoek zo spoedig mogelijk in te dienen bij de gemeente. Probeer daarnaast zo veel mogelijk druk op de ketel te houden door continu met de gemeente in contact te blijven staan. Hou het niet bij telefoontjes, maar stuur ook formele brieven. En richt deze brieven dan aan het college dan wel de gemeenteraad. De kracht van de boodschap wil nog wel eens in de herhaling van die boodschap zitten.

gr.
Roelof
Josse de Bruin
Berichten: 432
Lid geworden op: 08-01-2002 01:00
Locatie: Maastricht

14-03-2007 09:10

Goedemorgen,

Jammer eigenlijk dat ik hier maar een paar mensen op zie reageren hieruit blijkt in mijn ogen dat er dus ook daadwerkelijk maar een aantal mensen er actief mee bezig zijn. Eigenlijk wel jammer want het treft de toekomst van het nachtvissen.

Welke volgorde van aanvragen kan ik het beste aanhouden:

Eerst gemeente dan LNV dan Prive eigenaren oever of de eerste twee tegelijk en dan de oevereigenaren. Of eerst de HFL (aangezien ik bij een HSV in limburg zit of is een regionaal beleid een ver van mijn bed show. Waar kan ik de meeste weerstand verwachten?
Ik moet er natuurlijk ook voor zorgen dat we onze eigen verworven rechten niet onderuit halen.

Aart: Welke specifieke regels hebben jullie eraan gehangen bij het invoeren van het nachtvissen cq pasje. Ik zie wel een aantal algemene richtlijnen op de KSN site zijn er nog meer specifieke waar andere karpervissers die bij HSV-en zitten ook iets aan hebben.

Met vriendelijke groet,
Josse

PS Aart kunt u mij mailen ben uw mailadres kwijt.
Gebruikersavatar
Hans Brinkel
Berichten: 5271
Lid geworden op: 04-02-2003 01:00
Locatie: Zoetermeer
Contacteer:

14-03-2007 20:37

Josse de Bruin schreef:Goedemorgen,

Jammer eigenlijk dat ik hier maar een paar mensen op zie reageren hieruit blijkt in mijn ogen dat er dus ook daadwerkelijk maar een aantal mensen er actief mee bezig zijn. Eigenlijk wel jammer want het treft de toekomst van het nachtvissen.

.


Josse, soms is dat inderdaad best frustrerend die matige respons
Gebruikersavatar
Sjors Roosenbrand
Berichten: 56
Lid geworden op: 25-02-2007 13:13

14-03-2007 22:10

Misschien is er genoeg gezegd en zijn er mensen actie aan het ondernemen. Ik in ieder geval wel, want het nachtvissen is errug rustgevend maar ook spannend tegelijk. Prima uitlaatklep.

Heb al wat vissers benaderd, maar veel denken dat de HSV of KSN het wel regelt. Dat zullen denk ik ook de instanties zijn die in formeel overleg moeten gaan, maar ik wil wel dat vooral de HSv het belang inziet en dus info van de karpervissers krijgt. Hier ckers nodig want de HSV hier bestaat voornamelijk uit witvissers.

Sjors.
Alles heeft een bedoeling, is dus alles de bedoeling?

http://www.youtube.com/watch?v=tSFAlFUxh1I